Welkom op de website van Praktijk 4 People 

Algemene voorwaarden

 • Praktijk 4 People verzorgt diverse soorten massages te weten: Zwangerschapsmassage, Bevallings- en kraamvrouwmassage, Babymassage, Kindermassage en Hot Stone Massage. Daarnaast verzorgd Praktijk 4 People ook cursussen te weten: Cursus Babymassage, lessen Ontspanning voor 2 en Workshop essentiële oliën van Young Living. 
  Daarnaast is Praktijk 4 People distribiteur van de Callowfit sauzen en van de essentiële olien van Young Living.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door  Praktijk 4 People aangeboden diensten. Praktijk 4 People verleent  geen medische behandelingen en geen erotische massages en/of handelingen.  Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massage te ondergaan.  

Massage/Behandelingen 

 • Een afspraak, telefonisch (06-42441497) of via e-mail (info@praktijk4people.nl) gemaakt, is bindend. Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch, mogelijk. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt er  € 15,00 in rekening gebracht. Bij ziekte of een overlijden in de familie zal in overleg met Praktijk 4 People gekeken worden naar een passende oplossing.  
 • Bij ziekte of uitval van de masseuse zal Praktijk 4 People u zo snel mogelijk in kennis stellen. Praktijk 4 People zal in overleg een alternatieve datum met u afspreken.  
 • Vooraf dient u het intakeformulier volledig (digitaal) ingevuld te hebben.
 • Bij uw 1e bezoek wordt er een intakegesprek gehouden (+/- 15 minuten), aan de hand van het intakeformulier die u vooraf heeft ingevuld. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste (medische) informatie. Achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat u niet de juiste massage/behandeling krijgt. 
 • Alle informatie die u met mij bespreekt worden vertrouwelijk behandeld. 
 • Let op uw eigen persoonlijke hygiëne. Praktijk 4 People heeft het recht de massage te annuleren, indien er, naar het oordeel van Praktijk 4 People, geen sprake is van een hygiënische situatie. De massage dient dan in zijn geheel afgerekend te worden. 
 • Bij contra-indicaties zoals: infectieziekten zoals griep of koorts, ontstekingen, steenpuisten, extreme vermoeidheid of uitputting, besmettelijke huidziekten of onder invloed zijn van alcohol of andere drugs zal er niet gemasseerd worden.  Bij spataderen en wondjes zal er gedeeltelijk gemasseerd worden.  Vraag bij twijfel altijd aan een arts of er een massage mag plaatsvinden. Mocht ik twijfelen zal ik de afspraak afzeggen en geen kosten in rekening brengen.
 • Elke afspraak dient na afloop direct contant of per pin te worden afgerekend. U ontvangt hiervan alleen een factuur als u dit aangeeft.  
 • Praktijk 4 People heeft het recht om tarieven te wijzigingen. De actuele tarieven vind u op de website. U krijgt ook tijdig bericht van deze wijziging. 

 Cursus Babymassage 

 • U schrijft u in voor de cursus babymassage door u in te schrijven via de website (www.praktijk4people.nl) of telefonisch          (06-42441497).  
 • Door het inschrijven voor de cursus babymassage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Praktijk 4 People.  
 • Na inschrijving dient u het intakeformulier volledig (digitaal) ingevuld te hebben en terug te mailen naar: info@praktijk4people.nl. Ook dient u het toestemmingsformulier voor het maken van foto- en video opnames mee terug te sturen.  
 • De inschrijving is definitief als u een bevestigingsmail hebt ontvangen.  
 • De cursus gaat door bij min. 2 en max. 4/5 deelnemers Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. U ontvangt hiervan een email.  
 • Annulering van een cursus is tot 48 uur voor aanvang, telefonisch, mogelijk. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt er € 25,00 in rekening gebracht. Bij ziekte of een overlijden in de familie zal in overleg met Praktijk 4 People gekeken worden naar een passende oplossing.  
 • Bij ziekte of uitval van de docente zal Praktijk 4 People u zo snel mogelijk in kennis stellen. Praktijk 4 People zal mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heeft u geen recht op terugbetaling van het lesgeld.  
 • Praktijk 4 People heeft het recht een ouder en baby van deelname uit te sluiten. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op het ontbreken van voldoende kennis over bepaalde aandoeningen van een baby door de docente. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste (medische) informatie over uw baby. Achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat Praktijk 4 People u en uw baby uitsluit van verdere deelname.  
 • Alle informatie die u met mij wordt gedeeld, wordt vertrouwelijk behandeld. 
 • Deelname aan de cursus babymassage van Praktijk 4 People geschiedt volledig op eigen risico en u blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen handelen.  Praktijk 4 People is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan eigendommen. Evenmin is Praktijk 4 People aansprakelijk voor diefstal en/of vermissingen van persoonlijke bezittingen tijdens de cursussen.  
 • De reader, die tijdens de 1e bijeenkomst wordt uitgereikt, mag alleen worden gebruikt voor eigen gebruik. Het is cursisten niet toegestaan de reader van Praktijk 4 People te gebruiken voor commerciële doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. De auteursrechten berusten bij Praktijk 4 People. 
 • Foto’s zullen aan het einde van de 4 bijeenkomsten naar de groep worden gemaild. Mocht u niet willen dat uw gegevens met medecursisten worden gedeeld dan kan u dit per e-mail aan Praktijk 4 People laten weten. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de bijeenkomsten door een cursist is alleen mogelijk na toestemming van de docente en de andere cursisten.  
 • Na afloop van de 1e bijeenkomst dient de ouder het verschuldigde lesbedrag direct contant of per banktransactie (IDEAL) te betalen. U ontvangt hiervan een factuur.   Praktijk 4 People heeft het recht om tarieven te wijzigingen. De actuele tarieven vind u op de website. U krijgt ook tijdig bericht van deze wijziging.  

 Cadeaubonnen

 • Een cadeaubon kan bij Praktijk 4 People alleen voor massages/behandelingen en/of de cursus babymassage worden ingewisseld.  
 • Een cadeaubon kan gekocht worden voor het bedrag van een massages/behandelingen en/of de cursus babymassage, of voor een bedrag vermeldt op de cadeaubon (vanaf 10 euro).  
 • Een bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden.  
 • De geldigheid van een cadeaubon is 1 jaar na uitgifte. 
E-mailen
Bellen
Map
Info