Algemene voorwaarden

 • Praktijk 4 People verzorgt diverse soorten massages. Daarnaast verzorgd Praktijk 4 People ook cursussen en Workshop. Praktijk 4 People is ook distribiteur van o.a. van de Callowfit sauzen en van de essentiële oliën van Young Living.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk 4 People aangeboden diensten. Praktijk 4 People verleent geen medische behandelingen en geen erotische massages en/of handelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een massage te ondergaan.  

Massage/Behandelingen

 • Een afspraak, telefonisch (06-42441497) of via e-mail (info@praktijk4people.nl) gemaakt, is bindend. Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch, mogelijk. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt er  € 15,00 in rekening gebracht. Bij ziekte of een overlijden in de familie zal in overleg met Praktijk 4 People gekeken worden naar een passende oplossing.  
 • Bij ziekte of uitval van de masseuse zal Praktijk 4 People u zo snel mogelijk in kennis stellen.
  Praktijk 4 People zal in overleg een alternatieve datum met u afspreken.  
 • Vooraf dient u het digitale intakeformulier volledig ingevuld te hebben.
 • Bij uw 1e bezoek wordt er een intakegesprek gehouden (+/- 15 minuten), aan de hand van het intakeformulier die u vooraf heeft ingevuld. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste (medische) informatie. Achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat u niet de juiste massage/behandeling krijgt.
 • Alle informatie die u met mij bespreekt worden vertrouwelijk behandeld.
 • Let op uw eigen persoonlijke hygiëne. Praktijk 4 People heeft het recht de massage te annuleren, indien er, naar het oordeel van Praktijk 4 People, geen sprake is van een hygiënische situatie. De massage dient dan in zijn geheel afgerekend te worden.
 • Bij contra-indicaties zoals: infectieziekten zoals griep of koorts, ontstekingen, steenpuisten, extreme vermoeidheid of uitputting, besmettelijke huidziekten of onder invloed zijn van alcohol of andere drugs zal er niet gemasseerd worden.  Bij spataderen en wondjes zal er gedeeltelijk gemasseerd worden.  Vraag bij twijfel altijd aan een arts of er een massage mag plaatsvinden. Mocht ik twijfelen zal ik de afspraak afzeggen en geen kosten in rekening brengen.
 • Elke afspraak dient na afloop direct contant of per pin te worden afgerekend. U ontvangt hiervan alleen een factuur als u dit aangeeft.  
 • Praktijk 4 People heeft het recht om tarieven te wijzigingen. De actuele tarieven vind u op de website. U krijgt ook tijdig bericht van deze wijziging.

Cursussen/workshops

 • U schrijft u in voor een cursus of workshop door contact met mij op te nemen.  
 • Door het inschrijven voor een cursus/workshop gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Praktijk 4 People.  
 • Na inschrijving dient, u indien nodig, het digitale intakeformulier volledig ingevuld te hebben en terug te mailen naar: info@praktijk4people.nl. 
 • De inschrijving is definitief als u een bevestigingsmail hebt ontvangen.  
 • De cursus/workshop gaat door bij het aantal vermelde deelnemers bij de activiteit. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus/workshop geannuleerd. U ontvangt hiervan een email.  
 • Annulering van een cursus/workshop is tot 48 uur voor aanvang, telefonisch, mogelijk. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt er € 25,00 in rekening gebracht. Bij ziekte of een overlijden in de familie zal in overleg met Praktijk 4 People gekeken worden naar een passende oplossing.  
 • Bij ziekte of uitval van de docente zal Praktijk 4 People u zo snel mogelijk in kennis stellen.
  Praktijk 4 People zal mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heeft u geen recht op terugbetaling van het lesgeld.  
 • Bij de Cursus Babymassage heeft Praktijk 4 People het recht een ouder en baby van deelname uit te sluiten. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op het ontbreken van voldoende kennis over bepaalde aandoeningen van een baby door de docente. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste (medische) informatie over uw baby. Achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat Praktijk 4 People u en uw baby uitsluit van verdere deelname.  
 • Alle informatie die u met mij wordt gedeeld, wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Deelname aan de cursus/workshop van Praktijk 4 People geschiedt volledig op eigen risico en u blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen handelen.  Praktijk 4 People is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan eigendommen. Evenmin is Praktijk 4 People aansprakelijk voor diefstal en/of vermissingen van persoonlijke bezittingen tijdens de cursussen.  
 • De eventuele informatie en readers, die tijdens een van de bijeenkomsten wordt uitgereikt, mag alleen worden gebruikt voor eigen gebruik. Het is cursisten niet toegestaan de reader of informatie van Praktijk 4 People te gebruiken voor commerciële doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. De auteursrechten berusten bij Praktijk 4 People.

Cadeaubonnen

 • Een cadeaubon kan bij Praktijk 4 People alleen voor massages/behandelingen en/of een cursus/workshop worden ingewisseld.  
 • Een cadeaubon kan gekocht worden voor het bedrag van een massages/behandelingen en/of een cursus/workshop, of voor een bedrag vermeldt op de cadeaubon (vanaf 10 euro).  
 • Een bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden.  
 • De geldigheid van een cadeaubon is 1 jaar na uitgifte.